Geotietovirta

Tukes geotietovirta -järjestelmällä luovutetaan ja hallinnoidaan keskitetysti valtaus- ja malminetsintäraportteihin liittyvää vuosi- ja loppuraportointitietoa.

Tunnistaudu Suomi.fi-palvelussa

Tunnistaudu käyttäen VIRTU-tunnistusta